GALLERY

Fillin Lamp és un llum poètic que pots personalitzar amb diferents materials i adaptar a qualsevol espai. Experimenta amb les teves idees més intuïtives.​

Fillin Lamp es una lámpara poética que puedes personalizar con diferentes materiales y adaptar a cualquier espacio. Experimenta con tus ideas más intuitivas.

 

Fillin lamp is a poetic lamp that can be personalised and adapted to different spaces simply by using different materials to fill the shade. Experiment, imagine, innovate, design and create your own lamp.

És un llum de sobretaula que, gràcies a la seva pantalla de vidre, pots omplir amb diversos materials per crearel teu pròpi llum.

Es una lámpara de sobremesa que, gracias a su pantalla de cristal, puedes llenar con diversos materiales para crear tu propia luz.

 

It's a table lamp which thanks to its glass lampshade, can be filled with different materials to create your own light.

L'estètica i la llum que emet un llum depenen en sobretot de la seva pantalla, que matisa i transmet la llum que conté a dins.

La estética y la luz que emite una lámpara dependen en gran medida de su pantalla, que matiza y transmite la luz que alberga en su interior.

 

The aesthetic qualities and the type of light in a lamp depend, above all, on its lampshade, as this is the element that dims and brings forward the beauty of electrical light.

Lámprara de sobremesa personalizable.  Customizable desktop lamp 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
fillin_bar1.jpg